Canadensys Canadensys

Haplopappus bloomeri A. Gray

Haplopappus bloomeri A. Gray est un synonyme sensu FNA Ed. Comm., 2006b de :

Ericameria bloomeri (A. Gray) J.F. Macbride, un nom accepté d'espèce sensu FNA Ed. Comm., 2006b.