Canadensys Canadensys

Gnaphalium germanicum Scopoli

Gnaphalium germanicum Scopoli est un synonyme de :

Filago vulgaris Lamarck, un nom accepté d'espèce sensu FNA Ed. Comm., 2006a.