Canadensys Canadensys

Filago germanica Linnaeus nom. illeg.

Filago germanica Linnaeus nom. illeg. est un synonyme sensu FNA Ed. Comm., 2006a de :

Filago vulgaris Lamarck, un nom accepté d'espèce sensu FNA Ed. Comm., 2006a.