Aster sublitoralis Kuntze

Aster sublitoralis Kuntze est un synonyme sensu FNA Ed. Comm., 2006b de :

Solidago latissimifolia Miller, un nom accepté d'espèce sensu FNA Ed. Comm., 2006b.