Doria mollis (Bartlett) Lunell

Doria mollis (Bartlett) Lunell est un synonyme sensu FNA Ed. Comm., 2006b de :

Solidago mollis Bartlett, un nom accepté d'espèce sensu FNA Ed. Comm., 2006b.