Canadensys Canadensys

Aster decemflora Kuntze

Aster decemflora Kuntze est un synonyme sensu FNA Ed. Comm., 2006b de :

Solidago radula Nuttall, un nom accepté d'espèce sensu FNA Ed. Comm., 2006b.