Canadensys Canadensys

Lappula myosotis Moench

Lappula myosotis Moench est un synonyme sensu TROPICOS de :

Lappula squarrosa (Retzius) Dumortier, un nom accepté d'espèce sensu FNA Ed. Comm., in prep. h.