Canadensys Canadensys

Myosotis squarrosa Retz

Myosotis squarrosa Retz est un synonyme sensu FNA Ed. Comm., in prep. h de :

Lappula squarrosa (Retzius) Dumortier, un nom accepté d'espèce sensu FNA Ed. Comm., in prep. h.