Canadensys Canadensys

Amorpha occidentalis Abrams

Amorpha occidentalis Abrams est un synonyme sensu FNA Ed. Comm., in prep. d de :

Amorpha fruticosa Linnaeus, un nom accepté d'espèce sensu FNA Ed. Comm., in prep. d.