Tragacantha pectinata (Hooker) Kuntze

Tragacantha pectinata (Hooker) Kuntze est un synonyme sensu FNA Ed. Comm., in prep. d de :

Astragalus pectinatus (Hooker) Douglas ex G. Don, un nom accepté d'espèce sensu FNA Ed. Comm., in prep. d.