Canadensys Canadensys

Robinia caragana Linnaeus

Robinia caragana Linnaeus est un synonyme sensu FNA Ed. Comm., in prep. d de :

Caragana arborescens Lamarck, un nom accepté d'espèce sensu FNA Ed. Comm., in prep. d.