Canadensys Canadensys

Quercus pedunculata Ehrhart

Quercus pedunculata Ehrhart est un synonyme sensu FNA Ed. Comm., 1997 de :

Quercus robur Linnaeus, un nom accepté d'espèce sensu FNA Ed. Comm., 1997.