Canadensys Canadensys

Rubus univocus L.H. Bailey

Rubus univocus L.H. Bailey est un synonyme sensu FNA Ed. Comm., 2014 de :

Rubus setosus Bigelow, un nom accepté d'espèce sensu FNA Ed. Comm., 2014.