Canadensys Canadensys

Salix arctica var. pallasii Kurtz

Salix arctica var. pallasii Kurtz est un synonyme sensu FNA Ed. Comm., 2010 de :

Salix arctica Pallas, un nom accepté d'espèce sensu FNA Ed. Comm., 2010.