Canadensys Canadensys

Salix arctica R. Brown ex Richardson nom. illeg.

Salix arctica R. Brown ex Richardson nom. illeg. est un synonyme sensu TROPICOS de :

Salix arctica Pallas, un nom accepté d'espèce sensu FNA Ed. Comm., 2010.