Verbena bracteosa Michaux

Verbena bracteosa Michaux est un synonyme sensu FNA Ed. Comm., in prep. i de :

Verbena bracteata Lagasca & Rodriguez, un nom accepté d'espèce.