Verbena angustifolia Michaux nom. illeg.

Verbena angustifolia Michaux nom. illeg. est un synonyme sensu FNA Ed. Comm., in prep. i de :

Verbena simplex Lehmann, un nom accepté d'espèce sensu FNA Ed. Comm., in prep. i.