Aster sempervirens (Linnaeus) Kuntze

Aster sempervirens (Linnaeus) Kuntze est un synonyme sensu FNA Ed. Comm., 2006b de :

Solidago sempervirens Linnaeus, un nom accepté d'espèce sensu FNA Ed. Comm., 2006b.