Homalobus curvicarpus A. Heller

Homalobus curvicarpus A. Heller est un synonyme sensu IPNI de :

Astragalus curvicarpus (A. Heller) J.F. Macbride, un nom accepté d'espèce sensu FNA Ed. Comm., in prep. d.