Astragalus macgregorii (Rydberg) Tidestrom

Astragalus macgregorii (Rydberg) Tidestrom est un synonyme sensu FNA Ed. Comm., in prep. d de :

Astragalus filipes Torrey & A. Gray, un nom accepté d'espèce sensu FNA Ed. Comm., in prep. d.