Canadensys Canadensys

Lojaconoa microcephala (Pursh) Bobrov

Lojaconoa microcephala (Pursh) Bobrov est un synonyme sensu FNA Ed. Comm., in prep. d de :

Trifolium microcephalum Pursh, un nom accepté d'espèce sensu FNA Ed. Comm., in prep. d.