Ervum hirsutum Linnaeus

Ervum hirsutum Linnaeus est un synonyme sensu FNA Ed. Comm., in prep. d de :

Vicia hirsuta (Linnaeus) Gray, un nom accepté d'espèce sensu FNA Ed. Comm., in prep. d.