Canadensys Canadensys

Fagus americana (Persoon) Sweet

Fagus americana (Persoon) Sweet est un synonyme sensu WCSP de :

Fagus grandifolia Ehrhart, un nom accepté d'espèce sensu FNA Ed. Comm., 1997.