Rosa dumetorum Thuillier

Rosa dumetorum Thuillier est un synonyme sensu FNA Ed. Comm., 2014 de :

Rosa canina Linnaeus, un nom accepté d'espèce sensu FNA Ed. Comm., 2014.