Canadensys Canadensys

Betula fontinalis Sargent

Betula fontinalis Sargent est un synonyme sensu FNA Ed. Comm., 1997 de :

Betula occidentalis Hooker, un nom accepté d'espèce sensu FNA Ed. Comm., 1997.