Canadensys Canadensys

Betula verrucosa Ehrhart

Betula verrucosa Ehrhart est un synonyme sensu FNA Ed. Comm., 1997 de :

Betula pendula Roth, un nom accepté d'espèce sensu FNA Ed. Comm., 1997.