Homalobus filipes (Torrey & A. Gray) A. Heller

Homalobus filipes (Torrey & A. Gray) A. Heller est un synonyme sensu POWO de :

Astragalus filipes Torrey & A. Gray, un nom accepté d'espèce sensu FNA Ed. Comm., 2023b.