Sarothamnus striatus (Hill) Sampaio

Sarothamnus striatus (Hill) Sampaio est un synonyme sensu TROPICOS de :

Cytisus striatus (Hill) Rothmaler, un nom accepté d'espèce sensu FNA Ed. Comm., 2023a.