Canadensys Canadensys

Euthamia graminifolia var. nuttallii (Greene) Sieren

Euthamia graminifolia var. nuttallii (Greene) Sieren is a synonym sensu FNA Ed. Comm., 2006b of:

Euthamia graminifolia (Linnaeus) Nuttall, an accepted species name sensu FNA Ed. Comm., 2006b.