Canadensys Canadensys

Festuca maritima (Hudson) K. Koch

Festuca maritima (Hudson) K. Koch is a synonym sensu TROPICOS of:

Puccinellia maritima (Hudson) Parlatore, an accepted species name sensu FNA Ed. Comm., 2007.