Rumex aquaticus auct. non Linnaeus

Rumex aquaticus auct. non Linnaeus is a synonym of:

Rumex occidentalis S. Watson, an accepted species name sensu FNA Ed. Comm., 2005.