Canadensys Canadensys

Rumex geyeri (Meisner) Trelease

Rumex geyeri (Meisner) Trelease is a synonym sensu FNA Ed. Comm., 2005 of:

Rumex paucifolius Nuttall, an accepted species name sensu FNA Ed. Comm., 2005.