Canadensys Canadensys

Poa vivipara (Linnaeus) Willdenow

Poa vivipara (Linnaeus) Willdenow is a synonym of:

Poa alpina subsp. vivipara (Linnaeus) Arcangeli, an accepted subspecies name sensu FNA Ed. Comm., 2007.