Canadensys Canadensys

Triticum aestivum var. vulgare (Villars) Vilmorin

Triticum aestivum var. vulgare (Villars) Vilmorin is a synonym sensu TROPICOS of:

Triticum aestivum Linnaeus, an accepted species name sensu FNA Ed. Comm., 2007.