Xanthoxalis stricta (Linnaeus) Small

Xanthoxalis stricta (Linnaeus) Small is a synonym sensu TROPICOS of:

Oxalis stricta Linnaeus, an accepted species name sensu FNA Ed. Comm., 2016.