Canadensys Canadensys

Stenophragma thalianum (Linnaeus) Čelakovský

Stenophragma thalianum (Linnaeus) Čelakovský is a synonym sensu TROPICOS of:

Arabidopsis thaliana (Linnaeus) Heynhold, an accepted species name sensu FNA Ed. Comm., 2010.