Leontodon autumnalis Linnaeus

Leontodon autumnalis Linnaeus is a synonym sensu ICN, 2009 of:

Scorzoneroides autumnalis (Linnaeus) Moench, an accepted species name sensu ICN, 2009.