Canadensys Canadensys

osmorhize de Bertero

osmorhize de Bertero (Meades et al., 2000) is an accepted French vernacular name for:

Osmorhiza berteroi de Candolle , an accepted species name sensu FNA Ed. Comm., in prep. f.