pédiculaire entortillée

pédiculaire entortillée (Favreau) is an accepted French vernacular name for:

Pedicularis contorta Bentham , an accepted species name sensu FNA Ed. Comm., 2019.