Canadensys Canadensys

renoncule d'Eschscholtz

renoncule d'Eschscholtz (Porsild, 1974) is an accepted French vernacular name for:

Ranunculus eschscholtzii Schlechtendal , an accepted species name sensu FNA Ed. Comm., 1997.