Canadensys Canadensys

Krylov's trefoil

Krylov's trefoil (Klinkenberg, 2010+) is a synonym English vernacular name for:

Lotus krylovii Schischkin & Sergievskaja , an accepted species name sensu FNA Ed. Comm., in prep. d.