Canadensys Canadensys

luzule en épi

luzule en épi (Blondeau & Roy, 2004) is an accepted French vernacular name for:

Luzula spicata (Linnaeus) de Candolle , an accepted species name sensu FNA Ed. Comm., 2000.