garden pepperwort

garden pepperwort (ITIS, 2010) is a synonym English vernacular name for:

Lepidium sativum Linnaeus , an accepted species name sensu FNA Ed. Comm., 2010.