Kalmia latifolia var. laevipes Fernald

Kalmia latifolia var. laevipes Fernald is a synonym sensu FNA Ed. Comm., 2009 of:

Kalmia latifolia Linnaeus, an accepted species name sensu FNA Ed. Comm., 2009.