Canadensys Canadensys

Rumex rugelii Meisner

Rumex rugelii Meisner is a synonym sensu FNA Ed. Comm., 2005 of:

Rumex obtusifolius Linnaeus, an accepted species name sensu FNA Ed. Comm., 2005.