Canadensys Canadensys

Scirpus maritimus Linnaeus

Scirpus maritimus Linnaeus is a synonym sensu FNA Ed. Comm., 2002a of:

Bolboschoenus maritimus (Linnaeus) Palla subsp. maritimus, an accepted subspecies name sensu FNA Ed. Comm., 2002a.