Canadensys Canadensys

Lobelia cardinalis var. pseudosplendens McVaugh

Lobelia cardinalis var. pseudosplendens McVaugh is a synonym sensu FNA Ed. Comm., in prep. k of:

Lobelia cardinalis Linnaeus, an accepted species name sensu FNA Ed. Comm., in prep. k.