garden purslane

garden purslane is a synonym English vernacular name for:

Portulaca oleracea Linnaeus , an accepted species name sensu FNA Ed. Comm., 2003a.